اگرچه شاید مصرف آب در صنعت گردشگری به اندازه اهمیت مصرف آن در صنعت کشاورزی و سایر صنایع نباشد ولی *اهمیت نقش منابع آب در شکل گیری فعالیت های گردشگری و ضرورت دسترسی گردشگران در مقاصد گردشگری به منابع  آب سالم* ؛ به حدی است که *سازمان جهانی گردشگری را  در سال ۲۰۱۳ بر آن داشت تا شعار  روز  گردشگری را با عنوان* *“گردشگری و آب؛محافظت از آینده مشترک ما “ **انتخاب نماید.

اگرچه شاید مصرف آب در صنعت گردشگری به اندازه اهمیت مصرف آن در صنعت کشاورزی و سایر صنایع نباشد ولی اهمیت نقش منابع آب در شکل گیری فعالیت های گردشگری و ضرورت دسترسی گردشگران در مقاصد گردشگری به منابع  آب سالم ؛ به حدی است که سازمان جهانی گردشگری را  در سال ۲۰۱۳ بر آن داشت تا شعار  روز  گردشگری را با عنوان “گردشگری و آب؛محافظت از آینده مشترک ما “ نامگذاری نماید و در همین راستا نشست ها و همایش های گوناگونی توسط متولیان دولتی و خصوصی سفر در راستای آگاهی بخشی به مصرف کنندگان  حوزه گردشگری برگزار شد.
قریب به یک دهه از آن سال می گذرد و   اینکه مدیریت مصرف آب تا چه اندازه در فعالیت ها ،مقاصد و تأسیسات گردشگری مورد توجه بوده است  ،مسئله مهمی  است که این روزها مستلزم  نظارت بیشتر ،بررسی ،ارائه راهکار و تشویق به پیروی از الگوی صحیح مصرف آب است .بحران آب ،مسئله جدی و مهمی است که حالا دیگر نه تنها آینده مشترک ما که زمان حال ما و زندگی فعلی همه موجودات زنده  را ممکن است تحت الشعاع قرار دهد.

ارتباط تنگاتنگ فعالیت های گردشگری و محیط زیستی بر ضرورت پاکیزه نگهداشتن آب و حفاظت از منابع  محیط زیستی و آبی افزوده و لازمه تحقق آن ؛ تربیت متولیان و گردشگران مسئول در برابر این امر است . آنچه از تجارب بدست آمده است ، در جریان اغلب سفرها ،مقاصد گردشگری آبی و  طبیعی در میان گردشگران و علاقمندان به سفر  از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است . به
همین منظور نصب تابلوهای اطلاع رسانی و آموزشی مرتبط در مقاصد گردشگری با محتوای پرهیز از ریختن زباله در آب ،سالم نگه داشتن آب و استفاده بهینه از آن ؛ هم به حفظ محیط زیست منطقه کمک خواهد کرد و هم در مدیریت مصرف آب تأثیر بسزایی دارد.
از طرفی تأسیسات گردشگری مانند رستوران ها و هتل ها در صورت استفاده از شیرهای الکترونیکی در سرویس های بهداشتی ، آموزش به کارکنان در مصرف صحیح آب و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی ؛استفاده از پساب جهت آبیاری فضای سبز محوطه های اطراف و برگزاری همایش های مرتبط در این حوزه ، از جمله اقدامات  اثر گذار و قابل توجه به منظور کاهش مصرف آب در حوزه گردشگری می باشد و البته از این نکته غافل نشویم که  اولین  ذینفعان اینگونه صرفه جویی در مصرف آب ،  همان فعالین اقتصادی و مؤسسات گردشگری هستند ،چرا که دسترسی به وجود منابع آب سالم از جمله شاخص های مهم گردشگران در انتخاب مقاصد گردشگری است.